1.4. Informacje dodatkowe

1.4.1. Kontakt z autorami

Najlepiej poprzez listę mailingową, na którą można się zapisać wysyłając pustego maila o temacie "subscribe lms" na adres ecartis@lists.lms.org.pl, a maile wysyła się na adres lms@lists.lms.org.pl.

1.4.2. Zgłaszanie błędów i pomysłów

Aby efektywnie zgłosić błąd lub nowy pomysł, najlepiej jest zapisać się na listę mailingową gdzie ktoś z autorów bądź użytkowników będzie miał szansę odpowiedzieć na pytania Cię nurtujące. Dostępny jest także dla testów BTS, gdzie można zgłaszać błędy po uprzedniej rejestracji. Raporty z BTS idą także na listę mailingową, więc najlepiej się zapisać, zgłosić błąd poprzez BTS, wysłać linka na listę i czekać na rozwój wydarzeń. Adres BTS to http://bts.lms.org.pl.

1.4.3. Najnowsza wersja

Zawsze aktualną wersję LMS można pobrać z repozytorium CVS za pomocą interfejsu www tutaj, lub klasycznie (dostęp anonimowy, puste hasło):

cvs -d :pserver:cvs@cvs.lms.org.pl:/cvsroot login
cvs -d :pserver:cvs@cvs.lms.org.pl:/cvsroot co lms
cvs -d :pserver:cvs@cvs.lms.org.pl:/cvsroot logout

Repozytorium CVS można także przeglądać przy pomocy interfejsu WWW pod adresem http://cvs.lms.org.pl.

1.4.4. Historia zmian

Informacje o zmianach jakie zaszły w kolejnych wersjach LMS zawarte są w pliku ChangeLog.

1.4.5. Wsparcie komercyjne

Wielokrotnie na liście dyskusyjnej pojawiają się pytania typu "kiedy dana funkcjonalność zostanie dodana, czy też jaka kwota przyspieszyłaby wykonanie pewnych konkretnych prac." Aby nie zaśmiecać głównej listy mailingowej powstała lista lms-support. Aby się na nią zapisać należy wysyłać email o treści: "subscribe lms-support" na adres ecartis (at) lists.lms.org.pl, a konkretne maile wysyła się na adres lms-support (at) lists.lms.org.pl.

Osoby poszukujące płatnego wsparcia w instalacji/konfiguracji lub potrzebujące nowych funkcjonalności powinny właśnie skorzystać z listy lms-support. Tam rozmawiamy o pieniądzach. Zlecając prace czy też pytając się o cenę należy pamiętać że LMS jest projektem Open Source. Nie jest on produktem jakiejś firmy, a więc każdą poprawkę należy uzgadniać bezpośrednio z developerem który ma ją wykonać. Osoby potrzebujące dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi (faktury VAT, rachunku uproszczonego, umowy zlecenia bądź o dzieło) powinny to od razu zaznaczyć - najprawdopodobniej uzyskanie takiego dokumentu podniesie koszty całej usługi.

Najbardziej doświadczonym w załatwianiu tego typu spraw jest Alec. Prowadzi on stronę www gdzie można dokonywać wpłat mających na celu rozwój projektu. Szczegóły znajdują się na stronie: http://lms.alec.pl.